Tarieven

Het uurtarief van De Groene BSO is met ingang van 1 januari 2017 € 6,81 per uur. Jaarlijks wordt in overleg met de oudercommissie een verhoging bepaald. 
Het uurtarief voor vervroegde en verlengde opvang bedraagt € 5,00 per half uur.

Facturering vindt uiterlijk plaats rond de 29e in de voorafgaande maand.
Tevens vindt dan ook betaling middels automatisch incasso plaats. Extra opvang wordt apart gefactureerd.