Stafmedewerkers De Groene BSO

  • Telefoon: 024-3737588

    Algemeen coördinator | Neem contact op met Bob Maassen bij interesse of wijziging in opvang, vragen of opmerkingen over contracten, inschrijvingen, extra opvang of ruildagen, aan- en afmeldingen en geplande (vakantie)activiteiten.

  • Telefoon: 06-41634827

    Locatie coördinator | Neem contact op met Kasper Steenhorst voor rondleidingen bij onze locaties, vragen betreft vacatures en stageplaatsen of vraag naar extra zorg of aandacht betreft uw kind(eren).